Velkommen til Advokatfirmaet Lima


Advokatfirmaet Lima er et advokatfirma som prioriterer tilgjengelighet, hurtig saksbehandling og best mulig bistand.

Det ytes bistand til både privatpersoner og bedrifter innen sentrale
rettsområder.


 

TLF: 51 48 36 33

Ta kontakt

Næringslivet

Oppdragene for næringsslivet er spesialisert til:

R

Utarbeidelse av kontrakter

R

Arbeidsrett og oppsigelser

R

Kontraktstvister

R

Inndrivelse av utestående krav

Privatmarkedet

For privatpersoner er arbeidsområdene spesielt rettet mot:

R

Arv, arveoppgjør, arvetvister og opprettelse av testamenter

R

Fast eiendom

R

Arbeidsrett og oppsigelser

R

Barnevern og saker for Fylkesnemnda

R

Familierett med opprettelse av ektepakter og samboeravtaler.

Ta kontakt

Send en forespørsel eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Kontakt