Velkommen til Advokatfirmaet Lima


Advokatfirmaet Lima er et advokatfirma som prioriterer tilgjengelighet, hurtig saksbehandling og best mulig bistand.

Det ytes bistand til både privatpersoner og bedrifter innen sentrale
rettsområder.

Kontoret befinner seg sentralt i Bryne sentrum.


 

TLF: 51 48 36 33

Næringslivet

Oppdragene for næringsslivet er spesialisert til:

R

Utarbeidelse av kontrakter

R

Arbeidsrett og oppsigelser

R

Kontraktstvister

R

Inndrivelse av utestående krav

Privatmarkedet

For privatpersoner er arbeidsområdene spesielt rettet mot:

R

Arv, arveoppgjør, arvetvister og opprettelse av testamenter

R

Fast eiendom

R

Arbeidsrett og oppsigelser

R

Barnevern og saker for Fylkesnemnda

R

Familierett med opprettelse av ektepakter og samboeravtaler.

Ta kontakt

Send en forespørsel eller ta kontakt for en uforpliktende samtale.