Litteratur

 

Advokat Harald Lima har utgitt boken Opprettelse av kontrakter på Hegnar Media

OAK_Boka

Opprettelse av kontrakter er en praktisk bok som spesielt henvender seg til næringslivet. Å inngå kontrakter kan være risikofullt, og det er mange forhold som kan skape problemer. Men i de fleste tilfeller kan mye av det som kan gå galt, forebygges med relativt enkle grep. Som aktør må man imidlertid være kjent med hva som kan være lurt å gjøre.

Boken behandler situasjoner fra før kontrakten inngås til den opphører, og hvordan man bør forholde seg underveis. I tillegg er det gitt en fremstilling av regler som er aktuelle for kontrakter. Av de temaer som behandles, er undersøkelser før avtalen inngås, når er det inngått en avtale, form- og beviskrav ved avtaleinngåelser, hvilke virkninger har det at det er inngått en avtale, intensjonsavtaler, hvordan bør kontrakter utformes, hva bør en avtale inneholde, tolkning, hvordan bør man forholde seg før og etter av kontrakten inngås/er inngått, finansiell risiko knyttet til kontrakter, når foreligger kontraktsbrudd og hva blir de rettslige virkningene av kontraktsbruddet, erstatning, force majeure, ugyldighet, standardavtaler, foreldelse, motregning, internasjonale avtaler og håndtering av tvister og konflikter.

Næringsdrivende inngår ofte svært mange avtaler og kontrakter i løpet av et år. Denne boken gir deg en praktisk innføring i hvordan du legger grunnlaget for gode avtaler, og hvilke forhåndsregler du med enkle grep kan ta for å sikre deg mot unødige konflikter i etterkant.

Boken kan bestilles på www.hegnar.no/bokhandel og i vanlig bokhandel.

medlem_advokatforeningen